You are currently viewing ההוצאות על הצרכנים גדלות מאוד; האינפלציה עולה

ההוצאות על הצרכנים גדלות מאוד; האינפלציה עולה

הוצאות הצרכן האמריקני גדלו באופן יציב ביולי והצביעו על צמיחה כלכלית חזקה בתחילת הרבעון השלישי, בעוד שמדד האינפלציה הבסיסי הגיע ליעד שני האחוזים של ה"פדרל ריזרב" בפעם השלישית השנה.

 

ממחלקת המסחר נמסר כי ההוצאות הצרכנים של יום חמישי, המהוות יותר משני שליש מהפעילות הכלכלית בארה"ב, עלו בחודש שעבר ב-0.4 אחוזים לעומת חודש יוני.

 

משקי הבית בילו יותר במסעדות ושילמו יותר על לינה בחוץ בחודש שעבר. הייתה גם עלייה בהוצאות על תרופות מרשם. כלכלנים שנשאלו על ידי רויטרס לגבי המצב חזו כי הוצאות הצרכנים יעלו ב-0.4 אחוזים ביולי.

 

בהתאמה לאינפלציה, הוצאות הצרכנים עלו בחודש יולי ב-0.2 אחוזים לאחר עלייה של 0.3 אחוזים ביוני.

 

הוצאות צרכניות חזקות סייעו לחזק את הצמיחה הכלכלית ברבעון השני, כאשר התוצר המקומי הגולמי עלה בקצב שנתי של 4.2 אחוזים, כמעט כפול מהקצב של 2.2 האחוזים שנרשם ברבעון ינואר-מרץ.

 

הוצאות צרכניות סולידיות צריכות להקהות חלק מההשפעה על המשק מהתרחבות צפויה של הגירעון המסחרי והחולשה בשוק הדיור ברבעון השלישי. נתונים עדכניים הראו עלייה חדה בגירעון סחר הטובין ביולי כמו גם ירידות נוספות במכירות הבתים ועלייה מתונה של בניית בתים בחודש שעבר.

 

הוצאות הצרכנים, שגדלו בשיעור שנתי של 3.8 אחוזים בתקופה של אפריל-יוני בעקבות קצב של 0.5 אחוזים ברבעון הראשון, נתמכת על ידי שוק עבודה חזק. ההוצאות על טובין עלו בחודש שעבר ב-0.2 אחוזים, לאחר שהיו בירידה ביוני ל-0.1 אחוז. ההוצאות על שירותים עלו ב-0.4 אחוזים לאחר עלייה של 0.6 אחוזים בחודש הקודם.

 

עם עליית הביקוש בחודש שעבר, המשיכו המחירים במגמת העלייה ההדרגתית. מדד מחירי הוצאות הצריכה האישית (PCE) ללא מזון ואנרגיה עלה ב-0.2 אחוזים לאחר עלייה של 0.1 אחוז ביוני.

 

זה הרים את העלייה משנה לשנה במדד שנקרא PCE למחיר ל-2.0 אחוזים לעומת 1.9 אחוז ביוני. מדד הליבה של ה-PCE הוא מדד האינפלציה המועדף על ה"פדרל ריזרב". זה עלה ביעד האינפלציה של הבנק המרכזי בארה"ב בשני אחוזים במרץ לראשונה מאז אפריל 2012.

 

כמה דקות מהפגישה של ה"פדרל ריזרב" שפורסמו בשבוע שעבר הראו כי כמה קובעי מדיניות חששו מכך ש"תקופה ממושכת בה הכלכלה פעלה מעבר לפוטנציאל עשויה להביא ללחצים אינפלציוניים." ה"פדרל ריזרב" צפוי להעלות את הריבית בפעם השלישית השנה בספטמבר.

 

ביולי, ההכנסות האישיות עלו ב-0.3 אחוזים לאחר עלייה של 0.4 אחוזים בחודש הקודם. השכר עלה ב-0.4 אחוזים. שיעור החיסכון ירד בחודש שעבר ל-6.7 אחוזים לעומת 6.8 אחוזים ביוני.