You are currently viewing ההשלכות של אי מילוי הצהרת ההון – למה עלי לצפות?

ההשלכות של אי מילוי הצהרת ההון – למה עלי לצפות?

כאשר אנחנו מחליטים לפתוח עסק משלנו, בין אם זה אחרי קריירה ארוכה כשכירים ובין אם זה אחרי הצבא או אחרי סיום הלימודים, יהיה עלינו לפתוח תיק במס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי, על מנת שנוכל להיות רשומים כחוק, הרשויות יוכלו לגבות מאיתנו תשלומים חודשיים, וכן אנחנו נוכל להציג בפניהם דוח שנתי וכל דוח אחר שהם מבקשים מאיתנו.

אחד הדברים שאנחנו נצטרך להציג בפניהם היא הצהרת הון. בעיקרון, יש צורך להציג אותה כשפותחים את העסק ואז במשך תקופה של כמה שנים אנחנו לא נידרש להציג אותה שוב, עד שמס הכנסה ידרוש מאיתנו לעשות זאת. לפעמים עוברים שבע-שמונה שנים ואף יותר, עד שרשות המסים מחליטה לדרוש הצהרת הון חוזרת.

חשיבות מילוי הצהרת הון היא גבוהה, שכן מדובר בהצהרה שמלמדת את רשות המסים על כל מה שיש לנו, בין אם זה מבחינה פיזית (נכסים) ובין אם זה מבחינה כספית, פיננסית ואחרת. למעשה, מדובר בהצהרה שמלמדת על כל מה שיש לנו בעולם מבחינה כספית, מבחינת התחייבות, מבחינת כל דבר שיכול להוות סוג של נכס וערך מסוים. אפשר לומר שהצהרת הון מציגה תמונה מלאה של מצבנו הכלכלי. רשות המסים מבקשת מאיתנו להציג בפניה הצהרה כזו כשאנחנו פותחים עסק חדש, בשביל להבין באיזה מצב אנחנו נמצאים.

בשלב הבא, כאשר אנחנו נידרש להציג שוב הצהרת הון, יהיה אפשר לראות הן את השינוי שחל ביחס להצהרה הראשונה, אך גם אפשר יהיה לראות, האם ההצהרה אמינה ביחס לדיווחי המס שלנו לאורך השנים. כמובן שאם אנחנו לא ממלאים את ההצהרה או מספקים מידע לא אמין, אז אנחנו עלולים להיות בבעיה רצינית.

מה קורה למי שלא ממלא הצהרת הון או ממלא פרטים לא נכונים?

בשביל להבין מהי חשיבות מילוי הצהרת הון, אנחנו צריכים להבין מה יכול להיגרם למי שבוחר שלא לעשות זאת או לחילופין, בוחר למלא פרטים לא אמינים ולא מדויקים.

כאמור, הצהרת הון אמורה לספק את כל המידע על כל הנכסים, מוצרים פיננסיים, התחייבויות כספיות ועוד שעומדים לרשותנו. אם אנחנו לא ממלאים את ההצהרה, זו עבירה פלילית לכל דבר. לרשות המסים יש זכות לדרוש מאיתנו לעשות זאת, ובתור אזרחי המדינה אנחנו מחויבים לעשות זאת. כמובן שהרשות מצפה מאיתנו למלא אך ורק פרטים אמינים ומדויקים. אם יתברר שלא סיפקנו אותם, אזי שלמעשה זה ייראה כאילו אנחנו מעלימים מס, מבריחים נכסים ומבצעים עבירות פליליות אחרות.

מי יכול להגיש עבורנו הצהרת הון

בעיקרון אנחנו יכולים לעשות זאת בעצמנו, אך בשביל שנוכל להציג הצהרת הון מלאה ומדויקת, יהיה נכון מצידנו לפנות אל משרד רואי חשבון שיעשה זאת עבורנו. הוא ידריך אותנו מה להציג וכיצד לעשות זאת. כך נוכל למלא את ההצהרה בצורה נכונה.